Privacy- en cookiebeleid

Privacy

Garage Wauters Gebr. respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien en om onze service aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken. Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten Ford Motor Company, haar filialen of gelieerde vennootschappen, en de Verdelers, agenten en concessiehouders van één van die ondernemingen, en andere ondernemingen waarmee Ford rechtstreeks of onrechtstreeks voor u bestemde diensten heeft geregeld. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in of buiten de Europese Unie, overal ter wereld. Ze zullen alleen gebruikt worden in verband met de marketing van Ford producten en diensten en bijbehorende producten en diensten, waaronder directe marketing die meer bepaald bestemd is voor persoonlijke gerichte marketing-doeleinden. U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en kunt deze informatie indien gewenst corrigeren of laten verwijderen. U kunt ons ook verzoeken de informatie niet te gebruiken. Om deze rechten uit te oefenen kan u zich richten tot Ford Motor Company Belgium nv - Hunderenveldlaan, 1082 Brussel. Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan uw wensen. Bepaalde wettelijke voorzieningen, meer in het bijzonder met betrekking tot veiligheid of financiële zaken (bv. bij contacten met Ford Credit) kunnen dit evenwel verhinderen. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115 te 1000 Brussel) wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, dat u, indien u bijkomend inlichtingen wenst over de wijze waarop onze onderneming uw gegevens verwerkt, kan raadplegen.


Cookies

Hieronder vindt u meer informatie over cookies, het gebruik ervan, en hoe u cookies kunt verwijderen, uitschakelen en inschakelen.

Wat is een cookie?

Bijna elke website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat internetinstellingen opslaat. Het wordt gedownload via een browser wanneer u een website voor het eerst bezoekt. Wanneer u de website nadien nog eens bezoekt met hetzelfde toestel, kan de browser kijken of er een cookie van de website bestaat (met de naam van de website) en de gegevens in het cookie terugsturen naar de website. Zo kunnen websites detecteren dat de browser ze al eens bezocht heeft en in sommige gevallen de inhoud aanpassen.

De voordelen van cookies

Sommige cookies zijn erg nuttig, omdat zij voor een gebruiksvriendelijkere ervaring zorgen als u terugkomt naar een website die u al meerdere malen bezocht heeft. Als u hetzelfde toestel en dezelfde browser gebruikt als de vorige keren, kunnen zij bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden, ons informatie verstrekken over hoe u onze websites gebruikt en de weergegeven inhoud aanpassen aan uw interesses en behoeften. Geen enkele cookie op onze website verzamelt gegevens die u persoonlijk identificeren.

Cookies beheren en wissen

Als u wilt dat uw browser cookies op een andere manier gebruikt of als u cookies van de websites van Ford (of van andere websites) wilt blokkeren of wissen, dient u de browserinstellingen te wijzigen. Om cookies te beheren, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, enkel bepaalde soorten cookies te aanvaarden of een melding te krijgen telkens als een website een cookie wilt opslaan. Cookies die al op uw toestel werden opgeslagen door een browser, zijn ook gemakkelijk te wissen.

Hoe u cookies kunt beheren en wissen hangt af van welke browser u gebruikt. Gebruik de helpfunctie van uw browser om uit te zoeken hoe u dat met uw browser kunt doen of ga naar https://www.aboutcookies.org, waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u cookies kunt beheren en wissen in de meeste browsers.


Promoties

Bekijk de laatste promoties

Nieuws

Lees het laatste nieuws